4G-Tale og WiFi-Tale

Både VoLTE (4G Tale) og WiFi Tale tjenestene er gratis, inkludert og allerede aktivert for alle våre kunder med mobilabonnement.

VoLTE (4G Tale)

VoLTE er en forkortelse for Voice over LTE, eller 4G Tale som det ofte kalles i Norge. Det betyr at vi bruker mobilnettet til mobilsamtaler. Dette gir bedre lyd, raskere oppkobling og at du kan bruke mobildata samtidig som du er i en samtale.

WiFi Tale

Med WiFi Tale kan du ringe over alle trådløsnett (WiFi nett) som din mobil er koblet til. Er du et sted hvor mobildekningen ikke er god nok til å ringe, vil WiFi Tale være til stor hjelp.

VoLTE og WiFi Tale fungerer best sammen
Vi anbefaler å bruke VoLTE og WiFi Tale sammen. Hvis du er koblet til en samtale over WiFi og går ut av bredbåndsnettet sin sone, vil samtalen brytes med mindre du har VoLTE aktivert.

WiFi Tale fungerer bare i Norge. Det vil ikke være mulig å bruke i utlandet. Det samme gjelder for bruk på fly, ferger, i tillegg til offshore plattformer og båter i Norge som bruker satellitt for å gi WiFi ombord.