Satellitt på båt, fly og offshore

Når du er på reise, kan det være at din mobiltelefon kobler seg til spesielle mobilnett med satellittforbindelse. Dette gjelder også i Norge på båter og ferger, på olje- og gassplattformer offshore og i fly.

Bruk av mobilnett med satellittforbindelse er noe vi sterkt fraråder på grunn av de høye kostnadene, med mindre dette er helt nødvendig for deg som kunde. For å unngå bruk over satellittbaserte mobilnett anbefaler vi bruk av flymodus på mobiltelefonen din.

Bruk av satellitt er ikke inkludert i ditt abonnement. Egne priser gjelder.